Danh mục

Hỏi đáp và tư vần chuyên sâu về lĩnh vực container lạnh , kho lạnh, xe đông lạnh và cold chain logistics

Nội dung của chuyên mục tư vấn chuyên sâu sẽ báo gồm:
-  Bạn hiểu gì về container lạnh ? 
-  Kích thước container lạnh là gì ? Tại sao container lạnh lại có nhiều loại kích thước ? và container lạnh có bao nhiêu loại kích thước cụ thể ?
-  Tại sao container lạnh lại giữ và bổ sung được nguồn nhiệt lạnh ?
-  Conatiner lạnh có thể bảo quản được các loại hàng hóa nào ? vì sao ?
-  Làm thế nào để sử dụng và khai thác container lạnh hiệu quả ?
-  Khi nào thì nên đầu mua container lạnh và lắp đăt mới kho lạnh ?
-  Làm thế nào để đầu tư mua container lạnh đạt hiệu quả như mua muốn ?
-  So sánh sự khác nhau giữa container lạnh và kho lạnh bảo quản truyền thống ?
-  Bạn mong muốn gì khi sử dụng đối tác vận chuyển hàng hóa cần bảo quản lạnh cho mình ?
-  Bạn hiểu gì dịch vụ chuỗi cung ứng lạnh COLD CHAIN LOGISTICS ?

 
Hotline:0903914056