Danh mục

TCIT lần đầu đón tàu K’Line

Đó là tàu Lions Gate Bridge 051A/B có trọng tải toàn phần 71.395 DWT, dài 285m, sức chở 5.500 teu, với lộ trình đi qua 15 cảng trên thế giới. Đây là tuyến dịch vụ thứ hai được thực hiện từ VN đến bờ đông nước Mỹ, ngoài tuyến dịch vụ AEX thuộc liên minh Grand Alliance. TCIT có 600m cầu tàu gồm 2 bến và 40 ha bãi cùng với nhiều phương tiện xếp dỡ hiện đại.

 
Hotline:0903914056